Geen verdere vervolging van topambtenaar Demmink

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat topambtenaar Demmink niet verder vervolgd behoeft te worden. Er is sprake van een minimale bewijspositie in de zaak tegen Demmink, terwijl alles is gedaan om klaarheid in deze zaak te brengen.