Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding ook voor transfersommen voetbal

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De pseudo-eindheffing beoogt een gedragsverandering tot stand te brengen zodat in vervolg hoge excessieve vertrekvergoedingen niet meer door een werkgever betaald worden. De Betaald voetbalorganisatie (BVO) meende dat zij niet tot de doelgroep van de regeling behoort. De Rechtbank Noord Holland...