Strengere richtlijnen BKR in strijd met arrest Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In februari paste het BKR, dat niet onder overheidstoezicht staat, op eigen initiatief zijn reglementen aan, waardoor het voor kredietverstrekkers onmogelijk is gemaakt om op basis van een belangenafweging zelf registraties te verwijderen. Dat lijkt in strijd met een arrest van de Hoge Raad uit...