Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Welke vormen van toezicht bestaan thans op het
strafvorderlijk overheidsoptreden en welke mogelijke lacunes kunnen hierin worden geconstateerd in de wettelijke en praktische context?'. Het onderzoek beperkt zich tot toezichtverhoudingen over de kwaliteit...