Administratieve schrapping en publicatie naam advocaat zijn ‘feitelijke handelingen’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De administratieve schrapping van het tableau – uitgevoerd door Beheer Advocaten Registratie van de Orde – en de plaatsing van de naam van de advocaat op de lijst van geschrapte advocaten zijn feitelijke handelingen, en geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar tegen deze handelingen zijn daarom door Orde van Advocaten terecht niet-ontvankelijk verklaard, aldus de Rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 22 augustus jongstleden.