De curator en verzet ex artikel 10 Fw: een bruikbaar instrument?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit artikel wordt de positie van de curator nader in kaart gebracht aan de hand van na het arrest Hoeksma/R.M. Trade verschenen rechtspraak. In dit arrest heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord, waaruit is af te leiden in welke gevallen de curator verzet kan instellen tegen een...