Nakoming van afnameverplichting verhinderd door leverancier?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In een overeenkomst kan een verplichting opgenomen zijn om een minimaal aantal producten
of diensten van een leverancier af te nemen. Maar wat als niet is voldaan aan de verplichting omdat de leverancier niet tegen betaling achteraf wil leveren? Is de afnemer dan verplicht om de boete die op het...