Schrappen advocaat van tableau geen besluit in zin Algemene wet bestuursrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De administratieve schrapping van het tableau en de plaatsing van de naam van de advocaat op de lijst van geschrapte advocaten zijn feitelijke handelingen, en geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar tegen deze handelingen zijn daarom door de Nederlandse Orde van...