Digitaal stemmen over akte van splitsing rechtsgeldig mits ‘met de nodige waarborgen’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een vergadering stemt over een wijziging van een akte van splitsing, waarbij enkele stemmen digitaal worden uitgebracht. Tegen het besluit wordt een verzoek tot vernietiging ingediend. De vraag is, of de wet en het modelreglement in dit geval digitaal stemmen toelaten, nu deze geen expliciete...