Rechtmatigheid exclusiviteit partnervrijstelling erfbelasting bevestigd

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Hof Den Haag heeft bevestigd dat de wetgever zijn ruime bevoegdheid niet heeft overschreden door het lage tarief en de hoge vrijstelling voor de partner in de erfbelasting niet toe te kennen aan andere familieleden.