Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de medische hulpmiddelensector vindt marketing op een gelijke wijze plaats als in de farmaceutische sector, en ook in deze sector kan dit doorslaan naar oneigenlijke beïnvloeding van de afnemers van producten. De tijd was dus rijp voor regelgeving over gunstbetoon voor deze hulpmiddelen. Daartoe ...