Benoeming lid College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer Gregory Damoen wordt lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.