[eiser] vs [gedaagde]: [naam 1] vs [naam 2]. Handelsnaaminbreuk?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De anonimiseringsrichtlijnen die worden gehanteerd op rechtspraak.nl maken uitspraken over handelsnaamzaken vaak lastig te lezen. Dat is ook het geval in een procedure tussen twee tandartsen.Feiten...