Jurist bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Je vervult een trekkersrol bij de afhandeling van klachten, complexe en bestuurlijk gevoelige Wob-verzoeken en schadeclaims. Daarnaast zorg je ervoor dat onze organisatie werkt volgens de regels die gelden voor het nemen en bekendmaken van besluiten, elektronische dienstverlening, subsidieverlening ...