Handreiking evenementen in ruimtelijke ordening: een jurisprudentie-overzicht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Al geruime tijd worden evenementen ruimtelijk relevant geacht en vaste jurisprudentie is dat evenementen expliciet in een bestemmingsplan moet worden toegestaan. In dit artikel wordt de jurisprudentie vanaf de eerste richtinggevende uitspraken vanaf 2011 op een rij gezet.