Splitsingsvrijstelling voor de vennootschaps- en overdrachtsbelasting

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met een aanhoudend groeiende economie, groeit ook de fusie- en overnamepraktijk gestaag door. In het onderstaande artikel gaat de auteur in op uitspraak over een overname in samenhang met een splitsing. De rechtbank is van oordeel dat de splitsingsvrijstelling niet van toepassing is, omdat de...