Kamerbrief over publicatie Wob besluiten over de foto van Volkert van der G.

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van enkele documenten naar aanleiding van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob-verzoeken gingen over de foto van Volkert van der G. van 16 juni 2014. De documenten bevatten informatie over beslissingen over het verloop van de proefverloven, de voorwaardelijke invrijheidsstelling en het resocialisatie-traject van de heer Van der G. Een afschrift van een beslissing op een bezwaar naar aanleiding van 1 van de Wob-verzoeken zit als bijlage bij de brief.