Gemachtigde horen in procedures van anderen onvoldoende

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De inspecteur voldoet niet aan de hoorplicht als hij alleen een hoorgesprek voert met de gemachtigde van een belanghebbende in eerdere procedures van andere belanghebbenden. Dat de geschilpunten (deels) overlappen met de geschilpunten in de zaak van belanghebbende, maakt dat niet anders.