De aanpak van malafide pandeigenaren & handhaving van de Woningwet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet,
een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke boete en een
bevoegdheid tot beheerovername. Dit rapport toont hoe de wet in...