Accountant handelde tuchtrechtelijk verwijtbaar bij niet-beroepsmatig verrichte taak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Notarissen en advocaten worden geacht uitsluitend tuchtrechtelijk aansprakelijk te zijn voor beroepsmatig verrichte gedragingen. Voor accountants is dat anders. Recent oordeelde het CBb dat een registeraccountant die (naar eigen zeggen) buiten de uitoefening van zijn beroep als bestuurslid van een...