De verbeurdverklaring als ontnemingsinstrument

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij voordeelsontneming zijn er vele
wegen die naar Rome leiden.

Hoewel de ontnemingsmaatregel het meest
populaire afpakinstrument lijkt te zijn, wint de verbeurdverklaring terrein.