Voortgang beëindiging operatie Basisregistratie Personen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De werkzaamheden om de operatie BRP ordentelijk te beëindigen en het programma operatie BRP af te bouwen zijn na bestuurlijk overleg met de VNG inmiddels vergevorderd. Naar verwachting zal dit medio  oktober aanstaande volledig afgerond zijn. Het beëindigen van de operatie BRP heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de basisregistratie personen. De continuïteit wordt gewaarborgd door de bestaande (centrale) GBA-V en door de gemeentelijke voorzieningen. Dat staat in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.