Advocaat is beroep, geen ambt

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met de uitoefening van het beroep van advocaat wordt geen 'van het openbaar gezag deel uitmakend ambt' bekleed. Iemand die zich ten onrechte uitgeeft voor advocaat, kan zich dus niet schuldig maken aan overtreding van artikel 196 Sr, waar het valselijk bekleden van een ambt strafbaar is gesteld....