De status aparte van de ambtenaar in het arbeidsrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) maakt het arbeidsrechtelijke landschap
niet eenvoudiger: de oorspronkelijke tweedeling
wijzigt namelijk in een vierdeling.