Raad van State: voorstel constitutionele toetsing is feitelijk vervallen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

DEN HAAG (PDC) - Het voorstel-Van Tongeren (tweede lezing Grondwet) moet naar het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State geacht worden te zijn vervallen. Het is aan de Kamer om uitdrukkelijk te beslissen of zij dit oordeel overneemt. Dat schrijft de Raad in zijn voorlichting aan de Tweede Kamer. Volgens de Raad wordt niet meer voldaan aan de grondwettelijke procedure.