De rol van het onderscheidend vermogen in de handelsnaamwet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De handelsnaamrechtelijke rechtspraak laat zien dat
er nog steeds een tweestrijd bestaat tussen de gedachte
dat aan een handelsnaam niet de eis van onderscheidend
vermogen gesteld mag worden en de gedachte
dat de handelsnaam iets eigens moet hebben.