Afgifte ruwe beelden verborgen camera strijdig met persvrijheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Artikel 843a Rv bepaalt dat een (rechts)persoon die partij is in een rechtsbetrekking inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden (bijvoorbeeld filmmateriaal) die die rechtsbetrekking aangaan. In deze zaak kwam aan de orde of een artikel 843a-vordering ook toewijsbaar is...