Algemeen verbindend voorschrift of concretiserend besluit van algemene strekking?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het onderscheid tussen een algemeen verbindend voorschrift en een concretiserend besluit van algemene strekking is van belang voor de mogelijkheid om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een besluit. Uit de onderhavige uitspraak blijkt dat gekeken wordt naar de normstelling.Volgt uit het besluit...