Rechter buigt zich over geldigheid afstandsverklaring pensioen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De rechtbank Limburg heeft zich op 28 juni 2017 uitgelaten over de vraag of het ondertekenen van een afstandsverklaring daadwerkelijk betekent dat er geen pensioenovereenkomst gesloten is.De (ontslagen) werknemer was van mening dat zij onder druk was gezet door haar werkgever bij het tekenen van de afstandsverklaring waarover zij onvoldoende was geïnformeerd en dat er daarom toch een pensioenovereenkomst zou moeten gelden. Zij wil met terugwerkende kracht deelnemen in de pensioenregeling bij Nationale Nederlanden, waarbij de werkgever zowel voor het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie moet instaan. De werknemer merkt hierbij op dat zij geen aanbod heeft gekregen van de werkgever tot het sluiten van een pensioenovereenkomst omdat zij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kreeg en dat dus sprake is van discriminatie (verboden onderscheid op basis van het tijdelijke karakter van de overeenkomst). De werkgever heeft zich hiertegen verweerd met onder meer de stelling dat de werknemer dit pas aan de orde heeft gesteld nadat zij (vanwege bedrijfseconomische redenen) ontslagen is en dat er daarom sprake is van rechtsverwerking. Ook betwist de werkgever dat...