Verliesneming op een onzakelijke lening

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze conclusie heeft Advocaat-Generaal Niessen de stand van zaken over de onzakelijke lening in kaart gebracht. Centraal staat daarbij de vraag wat de fiscale reden is dat verliesneming op een onzakelijke lening als zodanig niet mogelijk is.