De gelijkwaardigheid in de (on)gelijkwaardige voorziening?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien in een cao een 'gelijkwaardige voorziening' is opgenomen. De wetsgeschiedenis van de Wwz geeft geen uitsluitsel over de vraag wanneer een voorziening ‘gelijkwaardig’ is. De eerste uitspraken waarin deze vraag expliciet aan de orde is gesteld zijn...