Schijn van partijdigheid door bijzondere gemachtigde

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een belanghebbende een gemachtigde inschakelt tijdens het hoger beroep voor een hof, terwijl deze gemachtigde rechter-plaatsvervanger is bij de rechtbank in het ressort van het hof, ontstaat de schijn van partijdigheid. Het hof zal dan de zaak doorverwijzen naar een ander hof.