Wnt: tot hier en verder?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet normering topinkomens is effectief in het beperken van excessieve beloningen, maar soms lastig en kostbaar om uit te voeren. In de vijf jaar van zijn bestaan is de Wnt meermaals ingrijpend aangepast, laatstelijk met de op 1 juli 2017 in werking getreden Evaluatiewet Wnt. De Evaluatiewet...