Geldigheid van Benelux- en Uniemerken: een territoriale hindernis?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het unitair karakter van Benelux- en Uniemerken
heeft twee kanten. Het unitair
systeem biedt de houder van een ingeschreven merk een
exclusief recht binnen een territorium dat ruimer is
dan met een nationaal recht kan worden verkregen
(positieve kant). Maar de merkhouder zal
voor het in...