Opzegging tijdens proeftijd wegens ziekte toegestaan?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Levert opzegging op de voorlaatste dag van de proeftijd van een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt door een bedrijfsongeval, verboden opzegging wegens chronische ziekte dan wel handicap of strijd met goed werkgeverschap op?