Invoering kwaliteitstoets uitgesteld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De beoogde invoering van de kwaliteitstoetsen op 1 januari 2019 gaat niet door. Dit komt doordat het ministerie van Justitie en Veiligheid de benodigde wijziging van de Advocatenwet niet op tijd haalt, meldt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) op de eigen website.
Feedback
Het college van afgevaardigden (CvA) van de NOvA heeft de regeling voor de kwaliteitstoetsen vorig jaar vastgesteld. Alle advocaten moeten straks minimaal acht uur per jaar besteden aan een vorm van gestructureerde feedback. Dat mag peer review zijn, maar dat hoeft niet. Intervisie of gestructureerd collegiaal overleg is ook toegestaan.
Wetswijziging
Voor de invoering van de kwaliteitstoetsen is een formele wetswijziging nodig van artikel 26 Advocatenwet. De NOvA heeft hierover al geruime tijd overleg met het ministerie. NOvA heeft zich sterk gemaakt voor inwerkintreding van de wet met ingang van 1 januari 2019. Nu het ministerie de geplande deadline per 1 januari 2019 niet gaat halen, is nu nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging wel doorgang kan vinden.
Het bericht Invoering kwaliteitstoets uitgesteld verscheen eerst op Mr. Online.