Formele rechtskracht en het samenhangcriterium

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit artikel staat de invulling van het in het arrest Kuijpers/Valkenswaard
geformuleerde samenhangcriterium
centraal: hoe ver reikt de formele
rechtskracht van een besluit in geval van
daaraan voorafgegane inlichtingen en
toezeggingen? Wanneer kunnen onjuiste
inlichtingen en niet-nagekomen
...