'De beoordeling over blijven of niet ligt uiteindelijk niet bij de rechter'

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met de huidige discussie over het kinderpardon staan asielzaken weer in het middelpunt van de belangstelling. Maar hoe kijkt de rechter naar een vreemdelingenzaak? Wanneer mag iemand wel of niet blijven? Bestuursrechter Jan van Breda legt uit: ‘Aan de uitspraak van de rechter ligt een heel proces ten grondslag, waarin goed naar de zaak wordt gekeken door alle betrokkenen.’Wanneer kijkt de rechter naar een zaak?De rechter komt pas in beeld nadat de IND naar de zaak gekeken heeft. De IND maakt een beoordeling van de asielaanvraag. Hierbij speelt de identiteit een rol: waar komt hij of zij vandaan? Maar vooral: wat is de reden voor de asielaanvraag? De IND neemt ‘gehoren’ af om deze informatie boven tafel te krijgen en komen tot een voorlopige beslissing. De advocaat van de vreemdeling geeft een reactie. Die wordt meegenomen in de definitieve beslissing van de IND. Is de persoon die asiel aanvraagt het niet eens met deze beslissing, dan kan hij of zij in beroep. Dat beroep komt bij de rechter terecht.Hoe kijkt een rechter naar die zaak?De rechter toetst het besluit, maar geeft geen inhoudelijke beoordeling over de asielaanvraag. De rechter kijkt of het besluit in overeenstemming is...