Handreiking schaarse vergunningen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze handreiking geeft informatie en tips aan gemeenten over het vormgeven van een evenredig verdelingsbeleid waarmee gelijke kansen worden geboden bij de verlening van schaarse vergunningen.