Transparantie en regie van burgers op hun persoonsgegevens

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In het onderstaande artikel wordt een link gelegd tussen transparantie en
regie van burgers op hun persoonsgegevens. Daarbij worden de onderdelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgelicht met betrekking tot transparantie en wordt beschreven waaraan...