Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Jij vertegenwoordigt het standpunt van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht. Dat doe je bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert ...