Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dit voorstel bevat de volgende wetswijzigingen:

– Verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie (137d Sr),

– Zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno (139h Sr),

– Verruiming van de...