Geen proceskostenvergoeding voor verklaring van erfrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Hof Den Bosch oordeelt dat de kosten van een verklaring voor erfrecht niet behoren tot de proceskosten waarvoor de belanghebbende een kostenvergoeding kan eisen. (Bron: Taxence.nl)