Leven na de Wet Bopz: suggesties voor het Wvggz-procesrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. De Wvggz vervangt de huidige Wet Bopz. De auteur schetst aan de hand van de overwegingen en bedoelingen van de wetgever een voor de rechter praktisch hanteerbaar raamwerk.