Najaarsnota 2018: Overheidsfinanciën verbeteren verder

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De overheidsfinanciën zijn ten opzichte van de Miljoenennota 2019 verder verbeterd. Het begrotingsoverschot (EMU-saldo) komt in 2018 naar verwachting uit op 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld daalt verder naar 52,7% van het bbp. Dit komt door de goede economische situatie en lagere verwachte overheidsuitgaven. Dit schrijft minister Hoekstra van Financiën in de Najaarsnota, die donderdag 29 november aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Najaarsnota presenteert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven voor het lopende begrotingsjaar 2018.