Welstandstoets bij omgevingsvergunning?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Naarmate een bestemmingsplan gedetailleerder voorschriften geeft voor bouwen, wordt een welstandstoets sneller geacht belemmerend te zijn voor de bouwmogelijkheden van dit plan. Uit de jurisprudentie blijkt dat de Afdeling nagaat of een bestemmingsplan veel keuze laat voor de wijzen waarop een...