Zijn bespaarde reiskosten na arbeidsongeschiktheid een opkomend voordeel?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

1. Zijn de reiskosten die de benadeelde als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid niet meer hoeft te maken, als opkomend voordeel te beschouwen en mogen die in mindering worden gebracht op de arbeidsvermogensschade?

2. Van welke rekenrente moet worden uitgegaan om de in de toekomst te lijden...