Benoeming bestuursleden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw Ir. M.J. (Monique) Verdier wordt bestuurslid en tevens vicevoorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook mevrouw drs. C.E. (Katja) Mur wordt bestuurslid bij de AP. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming  ingestemd met de voordrachten. De benoeming van mevrouw Verdier gaat in op 1 januari 2019 en die van mevrouw Mur op 1 februari 2019.