Vergunning voor bepaalde tijd toegestaan, mits met goede motivering

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een vergunning voor bepaalde tijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, maar toch is een dergelijke vergunning niet in alle gevallen toegestaan. Het college moet goed motiveren waarom er voor een tijdelijke vergunning wordt gekozen, zeker als in het verleden wel vergunningen voor...