Wet bescherming bedrijfsgeheimen maakt beperkende bedingen in arbeidsovereenkomst niet overbodig

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) biedt geen nieuwe instrumenten om bedrijfsgeheimen te beschermen of om een inbreukmaker aan te
pakken. Wel bestempelt de Wbb een aantal specifieke situaties als onrechtmatig. Bescherming onder de Wbb is alleen
mogelijk wanneer door de werkgever passende...